Risicominimalisatie materiaal

U kunt extra risicominimalisatie materiaal aanvragen via telefoonnummer 076 - 573 1130 (of via 0800 – 3434 335, gratis vanuit Nederland) of via UCBCares.NL@UCB.com

CIMZIAPDF

CIMZIA Patiëntenherinneringskaart

Additioneel risicominimalisatie materiaal voor patiënten

Download
EvenityPDF

EVENITY Patiënten-waarschuwingskaart

Additioneel risicominimalisatie materiaal voor patiënten

Download
EvenityPDF

EVENITY Gids voor voorschrijvers

Additioneel risicominimalisatie materiaal voor medische zorgverleners

Download
XYREMPDF

XYREM Patiënten-waarschuwingskaart

Additioneel risicominimalisatie materiaal voor patiënten

Download
XYREMPDF

XYREM Handleiding voor pediatrische patiënten en hun verzorgers

Additioneel risicominimalisatie materiaal voor patiënten

Download
XYREMPDF

XYREM Veelgestelde vragen van patiënten

Additioneel risicominimalisatie materiaal voor patiënten

Download
XYREM  PDF

Patiëntinstructies voor het bereiden van XYREM

Additioneel risicominimalisatie materiaal voor patiënten

Download
XYREMPDF

XYREM Formulier bij aanvang behandeling - HCP checklist

Additioneel risicominimalisatie materiaal voor medische zorgverleners

Download